Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

In deze folder van de Nederlandse Arbeidsinspectie leest u op welke wijze en onder welke voorwaarden u tegen deze boetebeschikking bezwaar kunt maken, of hoe u hier in een latere fase beroep tegen kunt aantekenen.

Ga naar de folder Boete, dwangsom en stillegging op de website van de NLA.