Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een enquête onder zelfstandigen in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De ZEA 2012 is een pilotonderzoek dat is uitgevoerd met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download ZEA 2012