EU-OSHA verslag arbeidsongevallen en beroepsziekten

Een nieuw EU-OSHA-verslag beoordeelt en analyseert via een selectie van onderzoeken de kosten van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk. Het verslag richt zich op de verschillende soorten kosten – productiviteit, gezondheidszorg, levenskwaliteit, administratieve verwerking en verzekeringen – die het gevolg zijn van een slechte veiligheids- en gezondheidssituatie op het werk. Het bevat ook aanbevelingen over hoe deze kosten in de toekomst geraamd moeten worden om beleidsmakers zo goed mogelijk te informeren.

Download EU-OSHA verslag arbeidsongevallen en beroepsziekten