RIVM - Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie

Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang. Dit betekent dat alle betrokkenen de gevaren die kunnen ontstaan, zowel voor de arbeidsomstandigheden als voor het milieu, moeten kunnen beoordelen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toepassen. De gepubliceerde veiligheidsrichtlijn Biogas, Safety First - Richtlijnen voor het veilig gebruik van biogastechnologieën levert daaraan een belangrijke bijdrage. De richtlijn is gratis beschikbaar via biogas-safety.com.

De veiligheidsrichtlijn beschrijft algemene maatregelen voor de verschillende gevaren en risico’s die een biogasinstallatie met zich meebrengt en gaat bijvoorbeeld in op explosie- en brandveiligheid. Daarnaast gaat het in op specifieke eisen die gelden voor onderdelen van een biogasinstallatie zoals de substraatbehandeling, de vergister, de gasopslag en de gaszuivering. Biogas, Safety First vormt daarmee een belangrijke bron van informatie voor iedereen die betrokken is bij de bouw, gebruik en onderhoud van biogasinstallaties.

De richtlijn is een vertaling. Het oorspronkelijke document is opgesteld door de Fachverband Biogas en Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze richtlijn in het Nederlands vertaald.

Download de richtlijn op de website van het RIVM.