Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder REACH vallen. Er is een sterke relatie tussen REACH en het arbeidsomstandighedenbeleid in een bedrijf.  Een belangrijk onderdeel van REACH is immers de kennis over de gevaarseigenschappen van stoffen en de beheersing van de risico’s, en de communicatie daarover in de keten. Zonder deze informatie is het vrijwel onmogelijk een goed arbobeleid op het gebied van gevaarlijke stoffen te voeren. Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen REACH en de Arbowetgeving.

Ga naar Handreiking REACH en Arbo