Arbeidstijden - Licht op de nacht

Regelmatig in de nacht werken heeft gevolgen voor de gezondheid, welzijn en de veiligheid. In het ‘Licht op de nacht’ rapport presenteert FNV Bondgenoten een uitgebreid programma van maatregelen om de risico’s van onregelmatige arbeid en nachtarbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers aan te pakken.

Download het 'Licht op de Nacht' rapport op de website van FNV Bondgenoten.