Arbo in Bedrijf

Het monitorrapportage Arbo in Bedrijf van Inspectie SZW wordt sinds 1998 gepubliceerd, vanaf 2012 tweejaarlijks.

Het onderzoek geeft een actueel beeld van de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door werkgevers getroffen maatregelen om de blootstelling aan de arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen.

Overzicht publicaties Arbo in Bedrijf