Arbeidsmarkt in kaart - Werkgevers 2017

Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De gegevens van dit rapport komen uit het Arbeidsvraagpanel, een langlopend onderzoek onder vestigingen ven bedrijven en instellingen in Nederland met vijf of meer werknemers.

Enkele uitkomsten in de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart:

Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen.

  • 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete regelingen zijn er niet altijd.
  • 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk.
  • Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant.
  • Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers?

Bekijk de publicatie werkgevers arbeidsmarkt in kaart op de website van SCP. De publicatie kan ook als pdf worden gedownload.