Waar kan ik nog meer van leren?

In het kader van het programma 'Veilig Werken Met [ Gevaarlijke ] Stoffen' wordt er op verschillende manieren informatie in kaart gebracht en gedeeld. Naast deze publiekscampagne, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met behulp van pilots samen met bepaalde beroepsgroepen gerichte gedragsinterventies ontwikkelen. Deze pilots zijn hier te vinden. 

Daarnaast worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vind je de verslagen en achtergronden van deze bijeenkomsten.