06/11/18 - Hoe werk jij veilig? 4 tips over gedragsverandering

In oktober hebben we met werkgevers, werknemers, arboprofessionals en andere experts uit verschillende sectoren gesproken over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Waar lopen zij tegenaan? Wat gaat goed? Wat kan nog beter? En, welke lessen kunnen zij met collega’s delen?

We bespraken o.a. substitutie van gevaarlijke stoffen, technische maatregelen om blootstelling tegen te gaan, organisatorische aanpassingen, persoonlijke beschermingsmiddelen en aansprakelijkheidsrecht. Iedere sector kent zijn eigen uitdagingen en oplossingen, maar de uitdaging waar iedere sector voor staat, is gedragsverandering. Een greep uit de beste ervaringen en tips op dit gebied:

# 1 Goede voorbeeld geven: of je nu werkgever, manager of werknemer bent, zorg dat je zelf altijd alle voorschriften naleeft. Want als jij zelf niet altijd veilig werkt, kun je dat ook niet van anderen verwachten. Dus niet toch even snel olie verwisselen zonder handschoenen, of dat laatste stukje met de hand schuren zonder mondkapje. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag: alleen samen zorg je voor een veilige en gezonde werkomgeving. Verslag Transport & Logistiek

#2 Weerstand wegnemen: Je wilt als werkgever je medewerkers motiveren om veilig te werken. Het is dan belangrijk eerst bestaande weerstand weg te nemen. Dat kan om te beginnen al door die weerstand te erkennen. Werk in kleine stapjes en geef je mensen een stem in het proces: mensen hechten aan hun autonomie. Probeer daarnaast niet te controleren en te oordelen, maar maak duidelijk dat het ieders taak is om voorzichtig om te gaan met elkaars gezondheid. Verslag Autoschadeherstel & Carrosseriebouw

#3 Routine ontwikkelen: veilig werken zou een onbewust en automatisch proces moeten zijn. Het inslijten van goede gewoonten leidt tot duurzame gedragsbeïnvloeding. Herhaling, herhaling, herhaling van veilige werkwijzen is daarom het devies. Dat kan bijvoorbeeld door bij het doornemen van de dagelijkse planning ook altijd stil te staan bij veilig en gezond werken. Belangrijk daarbij is dat er acceptabele en aantrekkelijke werkwijzen en middelen beschikbaar zijn. Verslag Hout

#4 Jong en oud van elkaar laten leren: oudere werknemers spelen op de werkvloer een belangrijke rol, want ze zijn met hun ervaring en vakkennis een voorbeeld voor de jongeren. Omgekeerd kunnen de jongeren met hun recent opgedane kennis oudere werknemers meenemen in nieuwe technieken en werkwijzen. Zorg daarom voor een goede balans tussen jong en oud op de werkvloer en voor een sociaal veilige werkomgeving waarin iedereen elkaar durft te benaderen. Verslag Bouw

Hier vind je de verslagen en de foto's van de sectorbijeenkomsten.