20/09/18 - ‘Samenwerking de sleutel tot veilig werken met gevaarlijke stoffen’

Neem als sector sámen het voortouw in veilig werken met gevaarlijke stoffen. Die oproep klonk luid en duidelijk op 20 september in Den Haag, tijdens een bijeenkomst over veilige werkwijzen. De organisatie was in handen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Elk jaar sterven drieduizend Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met de campagne ‘Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen’, wil het ministerie van SZW bedrijven op het hart drukken hun medewerkers beter te beschermen.

Het nemen van preventiemaatregelen, waaronder het ontwikkelen van veilige werkwijzen, is geen sinecure, bleek tijdens de bijeenkomst in Den Haag. “Daarom moet niet elk bedrijf zelf het wiel gaan uitvinden”, klonk het. “Pak het als sector op!”

Best practices

Aanwezig waren onder meer brancheorganisaties, bedrijven, TNO en vertegenwoordigers van SZW, waaronder de Inspectie. Doel van de bijeenkomst was om brancheorganisaties te inspireren om aan de slag te gaan met de ontwikkeling, implementatie en validatie van veilige werkwijzen.
 

Zo zorgt Het Betonhuis (cement- en betonindustrie) voor maatregelen om de blootstelling aan kwartsstof te beperken. Per werkproces zijn goede praktijken vastgesteld, zoals stofafzuigen bij bewerking van beton en nat reinigen van de werkplek. De aangehaalde 7.500 fabrieken zijn niet alleen de Nederlandse, maar de Europese fabrieken van allerlei soorten bouwmaterialen. In Nederland zijn er 85 betonfabrieken die hier bewust mee bezig zijn.

De OSB (schoonmaakindustrie) heeft leden naar hun gebruik van middelen gevraagd en is met die informatie in gesprek gegaan met leveranciers van schoonmaakmiddelen. Ook werkt de vereniging met laagdrempelige Werk Instructie Kaarten voor schoonmakers op de werkvloer.

In de carrosseriebranche werken werkgevers en werknemers samen aan het ontwikkelen van veilige werkwijzen. Een belangrijke tip is om aan het ontwikkelteam mensen uit de sector toe te voegen met verstand van gevaarlijke stoffen en om de Inspectie SZW tijdig te betrekken bij het opstellen van veilige werkwijzen.
 

Nudging

Ook het standaardiseren van VIB’s, subsidies voor het inhuren van kennis, de inzet van arbocoaches, het wegnemen van mogelijkheden tot onveilige keuzes (‘nudging’) en een goede communicatiestructuur kwamen naar voren als ideeën om veilig werken te bevorderen.

De campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie gaat meerdere jaren lopen. Het programma biedt ook subsidiemogelijkheden, o.a. voor het ontwikkelen en implementeren van ‘Veilige Werkwijzen’.