Verslag workshop 6: het EAST-kaartspel

Het EAST-kaartspel voor gedragsinterventies: help de timmerman aan juist en consequent gebruik van technische hulpmiddelen en goede persoonlijke bescherming.

Door: Jeroen Seldenrijk (Coen Hagedoorn Bouwgroep B.V.) en Charles Verheyen (Bouwend Nederland) met Amra Bešić en Judith van Groos van SZW Kernteam Gedrag.

“Tijdens het renoveren van een monumentaal pand moet een timmerman nieuwe hardhouten deuren, kozijnen en andere houten onderdelen zagen en frezen. Tijdens deze bewerkingen komt er fijnstof vrij die voor ernstige (blijvende) gezondheidsklachten kan zorgen. Vaak maakt de timmerman daarbij onvoldoende gebruik van de door zijn werkgever beschikbaar gestelde middelen, zoals stofafzuiging en -maskers. Hij volgt hiermee dus geen instructies op, terwijl hij bekend is met de gezondheidsrisico’s. Redenen die de timmerman hiervoor geeft is dat ‘we het altijd zonder doen’ of ‘het niet werkbaar en omslachtig is om de stofzuiger mee te slepen’. Hoe kunnen we gedragsinterventies bedenken, waardoor de timmerman vanuit zijn eigen motivatie veiligheidsinstructies op de werkvloer wél opvolgt?”

Met deze casus uit de bouwsector startten Jeroen Seldenrijk (Coen Hagendoorn Bouwgroep B.V.), Charles Verheyen (Bouwend Nederland), en Amra Bešić en Judith van Groos (ministerie SZW Kernteam Gedrag) de workshop met het EAST-kaartspel; een interactieve methode om met een gedragsbril naar problemen en concrete oplossingen op de werkvloer te kijken.

Gedrag veranderen met EAST

“Je kunt mensen niet veranderen, maar hen wel stimuleren om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en de motivatie te vinden om daar verandering in aan te brengen”, aldus Bešić. Vanuit deze gedachte ontwikkelde The Behavioural Insights Team (BIT UK) uit het Verenigd Koninkrijk het kaartspel met als doel handvatten te geven om ideeën op te doen om gedrag (1) eenvoudig, (2) aantrekkelijk, (3) sociaal en (4) tijdig te maken. Aan de hand van deze gedragsprincipes brainstormden de deelnemers over concrete interventies om de timmerman veilig te laten werken met de juiste technische- en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Laat de ervaring spreken

Want: hoe maak je het eenvoudiger en aantrekkelijker om een stofzuiger te gebruiken naast het dragen van een stofmasker? Door de timmerman bijvoorbeeld te betrekken in de keuze voor het merk of type ervan, en hem zelf te laten kiezen voor de optie met het grootste gebruiksgemak. Of door samen te werken met leveranciers om hen te laten ervaren hoe het voelt om een stofmasker te dragen, zodat het gebruiksgemak hiervan verbeterd kan worden. En: hoe zorg je ervoor dat het opvolgen van veiligheidsinstructies een sociale aangelegenheid wordt? Bijvoorbeeld door de hele werkvloer er onderdeel van te maken: als alle collega’s een maand lang alle benodigde technische- en beschermingsmiddelen gebruiken dan wacht er voor iedereen een leuke beloning. Doet één collega het niet, vervalt de beloning voor iedereen. Het spel daagt uit tot het bedenken van concrete oplossingen om onveilig gedrag op de werkvloer op een positieve manier aan te kaarten! Wil je de EAST-principes introduceren in jouw bedrijf? Neem dan contact op met Amra Bešić of Jordy Huis, of kijk hier.