Verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen

Er bestaan veel persoonlijke beschermingsmiddelen die bescherming bieden tegen verschillende risico’s. Persoonlijke beschermingsmiddelen die op het eerste gezicht hetzelfde lijken, kunnen toch verschillend zijn omdat ze niet tegen hetzelfde risico beschermen. 

Daarom is het belangrijk dat altijd nagegaan wordt of het persoonlijk beschermingsmiddel dat u wilt gaan gebruiken, ook daadwerkelijk bedoeld is voor het risico waar tegen u wilt dat het beschermt.  

Denk bijvoorbeeld aan de verschillende soorten veiligheidshandschoenen. Het is niet altijd makkelijk te zien of ze bedoeld zijn om te beschermen tegen hitte, tegen aanraking met chemische stoffen of tegen snijden/steken. 

Een persoonlijk beschermingsmiddel mag alleen gebruikt worden voor het doel waar het voor gemaakt is. Dat geeft de fabrikant aan in de instructies die bij het PBM meegeleverd moeten worden. Een persoonlijk beschermingsmiddel moet volgens de gebruiksaanwijzing of instructies van de fabrikant gebruikt worden.

Hierna volgt uitleg over de volgende specifieke soorten beschermingsmiddelen:

  1. Ademhalingsbescherming
  2. Beschermende kleding
  3. Gelaatsbescherming
  4. Handbescherming
  5. Hoofdbescherming
  6. Oogbescherming
  7. Gehoorbescherming
  8. Valbeveiliging
  9. Voetbescherming

Bescherming tegen het coronavirus SARS-CoV-2 dat Covid-19 veroorzaakt

In de context van de dreiging van Covid-19 zijn persoonlijke beschermingsmiddelen van cruciaal belang voor gezondheidswerkers, eerstehulpverleners en ander personeel dat betrokken is bij de inspanningen om het virus in te perken en de verdere verspreiding ervan te voorkomen. De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg wordt via het Ministerie van VWS gecoördineerd en gemonitord. Meer informatie is te vinden op deze pagina