Wat is een persoonlijk beschermingsmiddel

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een uitrusting die bestemd is om mensen te beschermen tegen een of meer risico’s die de veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen. Het persoonlijk beschermingsmiddel wordt gedragen of vastgehouden door een persoon. Ook aanvullingen of accessoires kunnen een persoonlijk beschermingsmiddel zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden op veel plekken gebruikt, denk hierbij aan werk en privé, door veel verschillende mensen. De wettelijke eisen waar persoonlijke beschermingsmiddelen aan moeten voldoen gelden altijd. Het maakt niet uit of de persoonlijke beschermingsmiddelen door een werknemer, een zelfstandige of door iemand thuis in de privésituatie wordt gebruikt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan wettelijk vastgelegde producteisen. De fabrikant van een persoonlijk beschermingsmiddel geeft aan waar zijn product tegen beschermd. Werkgevers moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en ze moeten goede voorlichting geven over het gebruik en onderhoud ervan. Werknemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het goed gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Persoonlijk beschermingsmiddel als preventie

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen veel leed voorkomen. Een veilige werkplek met voldoende persoonlijke veiligheid voor medewerkers kan uitvallen door ongevallen en ziekte voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen, als ze goed gebruikt worden, kwetsbare en vitale lichaamsdelen, zoals hoofd, ogen, oren, handen en voeten. Een persoonlijk beschermingsmiddel kan ook het gehele lichaam beschermen als dat blootstaat aan een arbeidsrisico, bijvoorbeeld extreme hitte. Door persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken beperken ze persoonlijke en financiële schade.

De definitie van persoonlijke beschermingsmiddelen

De definitie van een persoonlijk beschermingsmiddel in het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018 verwijst naar de definitie die in de Europese Verordening gegeven wordt. In artikel 3 van de EU Verordening 2016/425 over persoonlijke beschermingsmiddelen staat:

  1. “persoonlijk beschermingsmiddel” (PBM):

a) een uitrustingsstuk dat is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer risico's voor de gezondheid of veiligheid van die persoon;

b) uitwisselbare onderdelen voor een uitrustingsstuk als bedoeld onder a) die essentieel zijn voor de beschermende functie ervan;

c) verbindingssystemen voor een uitrustingsstuk als bedoeld onder a) die niet door een persoon worden vastgehouden of gedragen en die ontworpen zijn om die uitrusting te koppelen aan een externe voorziening of aan een betrouwbaar verankeringspunt, die niet ontworpen zijn om permanent te worden bevestigd en die niet moeten worden vastgemaakt vóór gebruik.

Er bestaan heel veel verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het beschermingsmiddel beschermt tegen een bepaald gevaar als het daar ook voor bedoeld is. Een handschoen die beschermt tegen snijden, beschermt niet tegen gevaarlijke stoffen. Een bril die nodig is om de ogen te beschermen tegen rook, is niet dezelfde bril die nodig is om te beschermen tegen spetters van een bijtende stof. 

Op de pagina Soorten persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voor een aantal vaak voorkomende typen beschermingsmiddelen uitgelegd wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.