Beschermende kleding

Werkkleding die bedoeld is om je te beschermen tegen een bepaald risico in je werk, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook kan beschermende werkkleding voor herkenbaarheid zorgen als er bijvoorbeeld het logo van een bedrijf op is aangebracht. 

Werkkleding is meer dan een bedrijfsuniform. Het kan bedoeld zijn om bescherming te bieden tegen allerlei verschillende risico’s. Bijvoorbeeld bescherming tegen infrarood- en ultravioletstraling, of vervuiling. De veiligheidskleding kan ook bedoeld zijn om te kunnen werken in heel hoge of heel lage temperaturen, of om tegen vonken en vuur te beschermen of tegen stoten, steken of snijden.     

Wat zijn de risico’s van werk zonder beschermende kleding?

Bij verschillende werkzaamheden is het nodig om gebruik te maken van beschermende kleding. Het is belangrijk om te zorgen voor passende maatregelen zodat de risico’s zo klein mogelijk zijn. Beschermende kleding moet de juiste bescherming bieden voor het soort werk waar het bij gedragen wordt. 

Aan welke gevaren iemand blootstaat hangt af van de soort werk die gedaan wordt. 

Het persoonlijke beschermingsmiddel, de werkkleding, kan beschermen tegen:

 • Hitte;
 • Vuur;
 • Kou;
 • Uv-straling;
 • Ioniserende straling;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Snijden/steken;
 • Stoten;
 • Vloeistof;
 • Ziekteverwekkers;
 • Slechte zichtbaarheid.

Het kan nodig zijn om ook gebruik te maken van andere persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld ademhalingsbescherming of valbescherming.

Verschillende soorten beschermende kleding 

Er zijn diverse soorten werkzaamheden waarbij goed gelet moet worden op passende beschermende kleding. Denk aan het werken in de bouw, werken met straling, werken in extreme temperaturen of met gevaarlijke stoffen.

Beschermende kleding moet bestand zijn tegen zo veel mogelijk vormen van gevaar, zoals die volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de werkplek kunnen voorkomen. Dat kunnen vonken zijn bij laswerk of vezels bij asbestsanering. 

Ook zichtbaarheid kan een eis aan beschermende kleding zijn, bijvoorbeeld bij wegwerkers en bij de brandweer. Wanneer de werkgever op basis van de RI&E een keuze voor beschermende kleding heeft gemaakt, is het dragen ervan voor de werknemer verplicht. De kosten van de beschermende werkkleding komen geheel voor rekening van de werkgever.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden waarbij het nodig kan zijn om beschermende kleding te dragen zijn:

 • Buiten werken in het donker;
 • Werken met gevaarlijke stoffen;
 • Werken in de zorg;
 • Hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance).

Voorbeelden van beschermende kleding:

 • Winterkleding voor korte of langere tijd werken in de kou;
 • Regenkleding;
 • Vlamdovende of vlamvertragende kleding, bijvoorbeeld voor laswerkzaamheden;
 • UV-werende kleding;
 • Vloeistofdichte kleding voor het werken met vloeistoffen, zoals vloeibare chemicaliën, waaronder zuren, logen en/of oplosmiddelen;
 • Wegwerpkleding voor werk in zeer stoffige ruimten of bij werkzaamheden die veel deeltjes veroorzaken, zoals verfspuiten;
 • Signaalkleding voor situaties waarbij de werknemer moet opvallen (bijvoorbeeld bij werken langs de weg of bij het te water geraken en bij aanrijdgevaar);
 • Zaagbroek om extra bescherming te geven voor het werken met een kettingzaag.

Hoe moet er worden omgegaan met beschermende kleding?

Beschermende kleding moet vooral comfortabel zijn en mag niet hinderen. Het moet zo veel mogelijk op maat van de drager zijn. De kleren moeten als het kan ook voldoende ventilerend zijn om te voorkomen dat de kleding van binnen vochtig wordt of te veel isoleert, zodat de drager oververhit raakt.

Het is belangrijk dat de kleding bij het aantrekken altijd schoon is, om langdurig huidcontact met vervuiling (bijvoorbeeld chemicaliën) of andere verontreinigingen te voorkomen. Dat geldt in het bijzonder wanneer de kleren bescherming moeten bieden tegen chemicaliën. Dergelijke kleding wordt na afloop vaak afgevoerd als chemisch afval, terwijl andere kleding moet worden afgespoeld (bij asbest) of enkele malen gewassen kan worden. Volg hierbij altijd de gebruiksinstructies. 

Bij vlamvertragende kleding moet regelmatig de vlamvertrager worden aangebracht. Het reinigen dient te geschieden in een hiertoe speciaal ingerichte wasserij en bijbehorende apparatuur. De kosten voor het wassen zijn nooit voor rekening van de werknemer.

De beschermende kleding moet volgens de instructies van de fabrikant worden onderhouden en gewassen. Als de beschermende functie door slijtage of gebruik kunnen afnemen, moet het duidelijk zijn hoe lang het kledingstuk mee gaat. Na afloop van deze periode moet het kledingstuk vervangen worden. Vervanging van de beschermende werkkleding wordt door de werkgever betaald.