Gezichtsbescherming (gelaatsbescherming)

Gezichtsbescherming, ook wel gelaatsbescherming genoemd, moet gebruikt worden als er risico is op letsel aan het hele gezicht, en het gebruik van alleen een veiligheidsbril dus niet genoeg is. De gelaatsbescherming mag geen beperking opleveren voor het blikveld van degene die het gebruikt. Het is belangrijk dat er goed zicht op het werk en op de omgeving is.

Wat zijn de risico’s van werk zonder gelaatsbescherming

Bij werk waar deeltjes kunnen rondvliegen bestaat er gevaar voor verwondingen in het gezicht. Ook lassen zonder gezichtscherm kan huid- en oogschade veroorzaken. Afhankelijk van het soort werk, en dus welk risico er aanwezig is, wordt een geschikt beschermend gelaatsmasker gekozen. 

Verschillende soorten gelaatsbescherming 

Gelaatsbescherming moet geschikt zijn om bescherming te bieden tegen het risico van het werk. Het kan gaan om:

  • Lasmaskers
  • Gezichtbescherming tegen rondvliegende vaste materialen
  • Gezichtsbescherming tegen spetterende vloeistoffen

Als de gelaatsbescherming niet goed past, biedt het niet de bescherming waar het voor bedoeld is. Voor iedere werknemer die gelaatsbescherming gebruikt, moet dus nagegaan worden of het beschermingsmiddel goed passend en geschikt is.

Hoe moet er worden omgegaan met gelaatsbescherming 

Om de gelaatsbescherming veilig te kunnen gebruiken, moeten deze de juiste pasvorm hebben en moet er ook gedegen onderhoud gepleegd worden. Let hierbij ook op de levensduur zoals de fabrikant die vermeld heeft.  

De werknemer moet overleggen met de werkgever over de ergonomie van de beschermingsmiddelen. Hoe beter het gelaatsmasker past, hoe makkelijker het is om tijdens het werk te gebruiken.  

Ook is het belangrijk dat de voorschriften over onderhoud, reiniging en vervanging van het persoonlijk beschermingsmiddel goed opgevolgd worden. Dat geldt natuurlijk ook voor losse onderdelen als die bij het persoonlijk beschermingsmiddel horen.