Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Samen voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar dat mensen gedurende hun loopbaan eerlijk, gezond en veilig kunnen werken. Goed werkgeverschap loont: tevreden en gezonde werknemers die het juiste loon ontvangen zijn bevlogen, gemotiveerd en goed inzetbaar.

Waar staat het programma voor?

Het ministerie van SZW is gestart met een programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!