Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Samen voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar dat mensen gedurende hun loopbaan eerlijk, gezond en veilig kunnen werken. Goed werkgeverschap loont: tevreden en gezonde werknemers die het juiste loon ontvangen zijn bevlogen, gemotiveerd en goed inzetbaar.

Waar staat het programma voor?

Het ministerie van SZW is gestart met een programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!

Een belangrijke basis voor goed werkgeverschap is eerlijk, gezond en veilig
werk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Maar ook de
branche en de werknemer hebben hierin een belangrijke rol.

De branche kan werkgevers begeleiden in het ontwikkelen van een eerlijk,
gezond en veilig beleid. Door te ondersteunen met kennis en expertise en te
faciliteren via keurmerken of gedragscodes.

De werknemer kan ideeen aandragen om eerlijk, gezond en veilig werk
in de praktijk handen en voeten te geven. Het is dus belangrijk dat iedere
werknemer weet wat eerlijk, gezond en veilig werk voor hem of haar
betekent.

Dit helpt de werkgever om gericht aandacht te besteden aan eerlijk, gezond
en veilig werk.

Werknemers worden eerlijk beloond. En iedere werknemer werkt veilig in
een gezonde werkomgeving met de juiste arbeidsmiddelen. Of het nu om
een vaste, flexibele óf oproepkracht gaat.

Gezamenlijk zorgen we voor een goede behandeling en een passende
beloning.

Investeer dus samen in eerlijk, gezond en veilig werk. Want goed werk,
werkt goed!