Tweede landelijke bijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Hoe kun je als werkgever en medewerker samen zorgen voor een eerlijke, gezonde en veilige werksfeer? Hoe werken we samen aan eerlijke con­cur­ren­tie tussen bedrijven? En hoe kun je als mede­werker hieraan bijdragen en wat zijn je rechten? Verschillende vraagstukken die de revue zijn gepasseerd tijdens de landelijke bijeenkomst van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk op 30 oktober 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Goed Werk: dat doen we samen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil op weg naar meer bewuste aandacht voor eerlijk, gezond en veilig werk. En dat doen we samen. Sámen zijn we verantwoordelijk voor Goed Werk.

Programma

Minister Wouter Koolmees opende de bijeenkomst. Daarna vertelde Guido Heezen, oprichter van Effectory en initiator van de Beste Werkgevers Awards, als keynote speaker over de kracht van goed werkgeverschap en betrokken en bevlogen medewerkers. Dagvoorzitter Joost Hoebink begeleidde de dag met een scherpe en analytische blik.

Co-creatie in vier werksessies

Na het plenaire programma zijn er vier relevante thema’s behandeld in vier werksessies.

  1. Goed werkgeverschap: binden en boeien van flexwerkers - Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om personeel te vinden en te boeien. Want hoe betrek je de tijdelijke medewerkers op een dusdanige manier dat ze voor langere tijd voor je willen blijven werken of graag terugkomen? Er is gewerkt aan concrete handvatten om deze medewerkers voor een langere tijd aan je te binden.
  2. Goed opdrachtgeverschap: samen werken in de keten - Als opdrachtgever heb je een belangrijke rol in de keten van opdrachtnemers en andere partijen die (delen van) het werk uitvoeren. Een keten die steeds vaker complexer en internationaler wordt. Hoe zorg je ervoor dat je niets over het hoofd ziet in het proces? En dat oneerlijke, ongezonde of onveilige werksituaties besproken worden? Of het nu gaat om werken met opdrachtnemers, onderaan­nemers, mede­werkers of zzp’ers: ieder heeft eigen verantwoordelijkheden in de keten. Tijdens deze werksessie is gekeken naar de kansen en uitdagingen in de keten, zodat we van elkaar kunnen leren.
  3. Cao-naleving - In de onderhandelingen over cao’s wordt er veel tijd en energie gestoken in het opstellen van afspraken over beloningen en andere arbeidsvoorwaarden. Na het afsluiten van de cao, komt het aan op de handhaving. Want de afspraken in de cao moeten immers wel worden nagekomen. De naleving van cao’s kan verbe­terd worden door bijvoorbeeld kennisdeling tussen sectoren over de handhaving van cao’s. Of door cao-partners te laten vertellen over hun goede voorbeelden op het gebied van naleving.
  4. Empowerment van werkenden - Ook al lijkt het bij veel bedrijven al goed te gaan, werksituaties kunnen vaak nog eerlijker, gezonder en veiliger. Om dit voor elkaar te krijgen is een rol weggelegd voor werkgevers, maar ook voor werkenden. Als zij zich bewuster worden van hun rechten op de werkvloer, draagt dat bij aan een betere werkomgeving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld jongeren, arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen hun rechten beter kennen en hier een beroep op doen? In deze werksessie zijn ervaringen van jongeren bekeken om te komen tot concrete handvatten om empowerment in de praktijk vorm te geven.

Beeldverslag

Bekijk hier de film om een indruk te krijgen van de Tweede Landelijk Bijeenkomst EGVW van 30 oktober 2019.