Handige instrumenten en nuttige links

Hoe agendeer je binnen de organisatie eerlijk, gezond en veilig werk? Hoe motiveer je en inspireer je je mensen? Begin vandaag nog!

Relevante websites

Er zijn verschillende websites die kunnen helpen bij het informeren over eerlijk, gezond en veilig werk. Hierbij een selectie:

 • Op www.gezondenveiligwerkt.nl zijn verschillende instrumenten te vinden die het gezond en veilig werken een impuls geven.
 • Ook kan je kijken op de pagina van de campagne Gezond en Veilig Werkt (Zelfregulering)
 • Kijk voor de risico's en de daarbij horende maatregelen van werken naar de zelfinspectietool van de Inspectie SZW. Hierin worden instrumenten aangeboden op verschillende gebieden binnen de organisatie.

 • De campagne 'weet je wat jij waard bent', zet zich in voor het informeren van jongeren van 13 tot en met 18 jaar over de regels van vakantiewerk.
 • Dialoogkaarten – een ludieke manier om binnen de organisatie met elkaar in gesprek te gaan:
 • Voorlichting voor arbeidsmigranten - Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in Nederland. Om de arbeidsmigrant zo vroeg mogelijk kort en bondig te informeren, heeft de SNCU 4 animaties ontwikkeld in het Engels en in het Pools. Deze gaan over:
  • Wonen in Nederland
  • Loon van uitzendkracht
  • Ziek worden in Nederland
  • Uitzendovereenkomst