Wat houdt het programma in?

Het ministerie van SZW heeft een programma opgezet om aandacht te vragen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Dit vloeit voort uit de inzet van dit kabinet op intensivering van de handhavingsketen, waar preventie een belangrijk onderdeel van is. Het programma faciliteert de branches en bedrijven met een gezamenlijke aanpak waarbij goede praktijken worden gedeeld en ontwikkeld. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op het stimuleren van eerlijk, gezond en veilig werk.

Waarom dit programma?

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!

Aanpak en doelgroep van het programma

Het programma is gericht op een breed beleidsterrein. Zo heeft eerlijk werk onder meer betrekking op onderwerpen als de juiste beloning en fatsoenlijke arbeidstijden. Bij gezond en veilig werk kan worden gedacht aan thema’s rond fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, ongewenste omgangsvormen en duurzame inzetbaarheid. Deze drie thema’s raken elkaar bij kwetsbare doelgroepen zoals jongeren, arbeidsmigranten en flexwerkers.

Alle activiteiten zijn er op gericht om branches en bedrijven te ondersteunen bij (het zelf organiseren van) eerlijk, gezond en veilig werk. De initiatieven dienen uit te gaan van een preventieve aanpak: het voorkomen van oneerlijk, ongezond en onveilig werk.

Goed werkgeverschap loont: tevreden en gezonde werknemers die het juiste loon ontvangen zijn bevlogen, gemotiveerd en goed inzetbaar.

Wat gebeurt er binnen het programma?

Binnen het programma is een integrale branchebenadering een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat branches, sociale partners en bedrijven zich actief inzetten om eerlijk, gezond en veilig te werken. Lees hier verder over de inhoud van het programma.

Meedoen en kennis delen?

Besteedt jouw (branche-)organisatie aandacht aan eerlijk, gezond en veilig werk? Dan horen wij graag meer over de aanpak, zodat we goede voorbeelden op deze website kunnen delen. Zet je eigen organisatie op de kaart en mail ons met jouw goede voorbeeld.

Op de hoogte blijven?

Via de nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de sprekers en de verdere invulling van het programma.