Wat houdt het programma in?

Het ministerie van SZW heeft een programma opgezet om aandacht te vragen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Dit vloeit voort uit de inzet van dit kabinet waarvan preventie een belangrijk onderdeel is.

Het programma faciliteert de branches en bedrijven met een gezamenlijke aanpak waarbij goede praktijken worden gedeeld en ontwikkeld. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op het stimuleren van eerlijk, gezond en veilig werk.

Voor wie is het programma?

Het programma is gericht op een breed beleidsterrein. Zo heeft eerlijk werk onder meer betrekking op onderwerpen als de juiste beloning en fatsoenlijke arbeidstijden. Bij gezond en veilig werk kan worden gedacht aan thema’s rond fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, ongewenste omgangsvormen en duurzame inzetbaarheid. Deze verschillende thema’s raken elkaar bij kwetsbare doelgroepen zoals jongeren, arbeidsmigranten en flexwerkers.

Staatssecretaris Van Ark: ‘We leggen graag de bal in het veld: we kunnen faciliteren en ondersteunen, maar uiteindelijk moeten de mensen het zelf doen. Ga met elkaar het gesprek aan.’

Hoe pak je eerlijk, gezond en veilig werk aan?

Belangrijk voor bedrijven is om te leren met welke interventies ze zelf aan de slag kunnen, welke instrumenten ze kunnen gebruiken. Het programma hanteert de volgende pijlers om hierbij te helpen:

- Agenderen - Om een onderwerp op de agenda te krijgen moet er eerst aandacht voor zijn binnen de organisatie. Dit kan door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

- Motiveren en inspireren - Een sterk initiatief vanuit de overkoepelende branche kan een belangrijk vehikel zijn om de achterban te motiveren en inspireren om zelf aan de slag te gaan. Voorbeelden van initiatieven zijn keurmerken en gedragscodes en storytelling.

- Ondersteunen en faciliteren - De activiteiten vanuit het programma zijn erop gericht om branches en bedrijven te ondersteunen bij het zelf organiseren van eerlijk, gezond en veilig werk. We doen dit door:

  • bestaande goede voorbeelden breed te delen en bestaande instrumenten beschikbaar te ontsluiten.
  • branches en bedrijven met elkaar in verbinding te brengen en bijeenkomsten te organiseren ten behoeve van bewustwording.
  • waar mogelijk financiële ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van innovatieve en breed inzetbare initiatieven.

Het programma 'Eerlijk, Gezond en Veilig Werk': wat en hoe?

Verschillende partijen geven in dit filmpje aan waarom het zo belangrijk is om aandacht te geven aan eerlijk, gezond en veilig werken. Aan het woord komen het ministerie van SZW (programmamanager Eline de Vries), de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (Erna Bak), Betonbranche (John Engelsman), LTO (Peter Loef).