Eerste landelijke bijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Activeren en inspireren! Dat draaide het om tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. De bijeenkomst was erop gericht brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners te faciliteren met kennis en ervaringen om eerlijk, gezond en veilig werk te bevorderen.

Op woensdag 7 november 2018 troffen vele deelnemers elkaar tijdens een interactieve en inspirerende middag. Een volledig overzicht van alle sprekers en gespreksthema's is te vinden in het programmaboekje.

Wil je een verslag van de bijeenkomst? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Hiermee houden we je graag op de hoogte van alle activiteiten van het programma.