Eerste landelijke bijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Activeren en inspireren! Daar draaide het om tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk op 7 november 2018. De bijeenkomst was erop gericht brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners te faciliteren met kennis en ervaringen om eerlijk, gezond en veilig werk te bevorderen.

De verschillende sprekers deelden allen hun boodschap om te laten zien op welke manier branches en bedrijven aan de slag kunnen met eerlijk, gezond en veilig werken. Staatssecretaris Tamara van Ark riep op om ook buiten de zaal met elkaar in gesprek te gaan: samen een ‘olievlek’ creëren. En Aukje Nauta besprak de invloed van gedrag in de organisatie: ‘Gedrag dat je wilt zien ontstaat vooral bij medewerkers die lekker in hun vel zitten en betrokken zijn’.  

In het verslag van de bijeenkomst is terug te vinden wat de verschillende sprekers hebben bijgedragen. Ook zijn hierin de verslagen te vinden van de verschillende tafelsessies en ateliers. Het hele programma is terug te vinden in het programmaboekje.

Opening startbijeenkomst door staatssecretris Van Ark

De staatssecretaris opent de bijeenkomst op 7 november 2018 met de relevantie van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk – ‘Keer het maar eens om: oneerlijk, ongezond en onveilig werk. Dan voel je meteen waarom dit belangrijke thema’s zijn. We moeten niet alleen van papier leven, maar ook in gesprek blijven hoe we het in de praktijk brengen. Laten we samen voor een olievlek-effect zorgen.’ Kijk hier naar de hele speech.

De bijeenkomst in beeld

De belangrijkste boodschappen en hoogtepunten zijn ook samengebracht in een kernachtige cartoon:

Presentaties

Zorg voor je mensen: tips van Aukje Nauta

Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, zette tijdens de bijeenkomst in verschillende tips helder uiteen hoe je betrokken medewerkers krijgt die gezond en veilig werken vanuit hun hart voor zaak en elkaar. Haar treffende conclusie: houd van je mensen, dat is de beste basis voor de juiste werksfeer. Bekijk hier de video.

Startbijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk: de aanwezigen in gesprek met SZW

Welke instrumenten zetten bedrijven in om te werken aan eerlijk, gezond en veilig werk? En wat zijn de belemmeringen die ze tegenkomen? Vanuit het ministerie van SZW reageren Heidi Boussen (directeur Gezond en Veilig Werken) en Martin Flier (directeur Arbeidsverhoudingen) op de input vanuit de zaal.