Verslag eerste landelijke bijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Activeren en inspireren! Daar draaide het om tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk op 7 november 2018. De bijeenkomst was erop gericht brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners te faciliteren met kennis en ervaringen om eerlijk, gezond en veilig werk te bevorderen.

De verschillende sprekers deelden allen hun boodschap om te laten zien op welke manier branches en bedrijven aan de slag kunnen met eerlijk, gezond en veilig werken. Staatssecretaris Tamara van Ark riep op om ook buiten de zaal met elkaar in gesprek te gaan: samen een ‘olievlek’ creëren. En Aukje Nauta besprak de invloed van gedrag in de organisatie: ‘Gedrag dat je wilt zien ontstaat vooral bij medewerkers die lekker in hun vel zitten en betrokken zijn’.  

In het verslag van de bijeenkomst is terug te vinden wat de verschillende sprekers hebben bijgedragen. Ook zijn hierin de verslagen te vinden van de verschillende tafelsessies en ateliers. Het hele programma is terug te vinden in het programmaboekje.

De bijeenkomst in beeld

De belangrijkste boodschappen en hoogtepunten zijn ook samengebracht in een kernachtige cartoon:

Presentaties