Contact

Met dit programma streeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het delen van goede voorbeelden, het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van bewustwording, inspiratie en kennisdeling en de ontwikkeling van instrumenten.

Zo willen we bedrijven stimuleren en ondersteunen om hun beleid op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk zo goed mogelijk te kunnen neerzetten. Om dit goed te doen en meerwaarde te creëren voor de branches, komen we graag met zoveel mogelijk bedrijven in contact.

Goede praktijken delen?

Een nauwe samenwerking met sociale partners, brancheorganisaties en andere stakeholders is essentieel om een netwerk op te bouwen en succesvolle aanpakken te kunnen delen. Daarom betrekken wij deze partijen in een zo vroeg mogelijk stadium in het overleg. Ook ideeën? Neem contact op! Dit kan via eerlijkgezondenveilig@minszw.nl.

Aanwezig zijn bij de startbijeenkomst?

Op 7 november organiseren wij een brede bijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst is bedoeld voor brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners die aan de slag willen om eerlijk, gezond en veilig werken te bevorderen. Tijdens de bijeenkomst staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Verschillende branches en bedrijven delen bestaande goede praktijken en vertellen hoe je als bedrijf zelf eerlijk, gezond en veilig werk kunt organiseren en borgen. Via de nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de sprekers en de verdere invulling van het programma. Meld je direct aan voor de bijeenkomst.  

Vragen?

Via dit e-mailadres kunt u ook contact opnemen met het projectteam als u specifieke vragen heeft.

Noot:

  • Wij registreren uw gegevens voor de duur van het programma (4 jaar). Daarna zullen uw gegevens vernietigd worden.
  • Via het genoemde e-mailadres kunt u uw gegevens op elk gewenst moment laten verwijderen.
  • We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor informatie specifiek over de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk.