Contact

Met dit programma streeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het delen van goede voorbeelden, het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van bewustwording, inspiratie en kennisdeling en de ontwikkeling van instrumenten.

Zo willen we bedrijven stimuleren en ondersteunen om hun beleid op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk zo goed mogelijk te kunnen neerzetten. Om dit goed te doen en meerwaarde te creëren voor de branches, komen we graag met zoveel mogelijk bedrijven in contact.

Goede praktijken delen?

Een nauwe samenwerking met sociale partners, brancheorganisaties en andere stakeholders is essentieel om een netwerk op te bouwen en succesvolle aanpakken te kunnen delen. Daarom betrekken wij deze partijen in een zo vroeg mogelijk stadium in het overleg. Ook ideeën? Neem contact op! Dit kan via eerlijkgezondenveilig@minszw.nl.

Meer informatie

Bent u werknemer en heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst.

Bent u werkgever en heeft u een vraag over de werksituatie, neem dan contact op met een arbodeskundige of uw arbodienst.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl.

Noot:

  • Wij registreren uw gegevens voor de duur van het programma (4 jaar). Daarna zullen uw gegevens vernietigd worden.
  • Via het genoemde e-mailadres kunt u uw gegevens op elk gewenst moment laten verwijderen.
  • We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor informatie specifiek over de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk.