Wat is eerlijk, gezond en veilig werk?

“Wat is dat eigenlijk: eerlijk, gezond en veilig werk?” Per branche of sector of werkgever zullen diverse antwoorden hierop mogelijk zijn. Zo heeft eerlijk werk onder meer betrekking op onderwerpen als de juiste beloning, gelijke behandeling en fatsoenlijke arbeidstijden. Bij gezond en veilig werk kan worden gedacht aan thema’s rond fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, ongewenste omgangsvormen en duurzame inzetbaarheid.

Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!

De drie thema’s raken elkaar in situaties waarbij gewerkt wordt met een grote flexibele schil of ongeschoold werk. Ook kun je denken aan doelgroepen zoals arbeidsmigranten en jongeren die zich niet of niet voldoende bewust zijn van hun rechten.

Al deze thema’s spelen ook bij het creëren van een gelijk speelveld binnen een branche of sector. Dit leidt tot een eerlijke concurrentiepositie voor bedrijven.

Goed werkgeverschap loont: tevreden en gezonde werknemers die het juiste loon ontvangen zijn bevlogen, gemotiveerd en goed inzetbaar.

Goed werkgeverschap: tips om dit optimaal op de agenda te krijgen en te houden

Veel werkgevers werken - als het goed is – aan een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers, en bijvoorbeeld een passend salaris. Maar dit kan vaak nog beter. Verschillende branches (betonbranche, zoetwarenbranche, LTO) geven in dit filmpje hun visie op goed werkgeverschap en de manier waarop organisaties hun beleid verder kunnen optimaliseren.

Goed werkgeverschap: tips om dit optimaal op de agenda te krijgen en te houden