Wat is eerlijk, gezond en veilig werk?

“Wat is dat eigenlijk: eerlijk, gezond en veilig werk?” Per branche of sector of werkgever zullen diverse antwoorden hierop mogelijk zijn. Zo heeft eerlijk werk onder meer betrekking op onderwerpen als de juiste beloning, gelijke behandeling en fatsoenlijke arbeidstijden. Bij gezond en veilig werk kan worden gedacht aan thema’s rond fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, ongewenste omgangsvormen en duurzame inzetbaarheid.

Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!

De drie thema’s raken elkaar in situaties waarbij gewerkt wordt met een grote flexibele schil of ongeschoold werk. Ook kun je denken aan doelgroepen zoals arbeidsmigranten en jongeren die zich niet of niet voldoende bewust zijn van hun rechten.

Al deze thema’s spelen ook bij het creëren van een gelijk speelveld binnen een branche of sector. Dit leidt tot een eerlijke concurrentiepositie voor bedrijven.

Goed werkgeverschap loont: tevreden en gezonde werknemers die het juiste loon ontvangen zijn bevlogen, gemotiveerd en goed inzetbaar.

Goed werkgeverschap: tips om dit optimaal op de agenda te krijgen en te houden

Veel werkgevers werken - als het goed is – aan een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers, en bijvoorbeeld een passend salaris. Maar dit kan vaak nog beter. Verschillende branches (betonbranche, zoetwarenbranche, LTO) geven in dit filmpje hun visie op goed werkgeverschap en de manier waarop organisaties hun beleid verder kunnen optimaliseren.

Een belangrijke basis voor goed werkgeverschap is eerlijk, gezond en veilig
werk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Maar ook de
branche en de werknemer hebben hierin een belangrijke rol.

De branche kan werkgevers begeleiden in het ontwikkelen van een eerlijk,
gezond en veilig beleid. Door te ondersteunen met kennis en expertise en te
faciliteren via keurmerken of gedragscodes.

De werknemer kan ideeen aandragen om eerlijk, gezond en veilig werk
in de praktijk handen en voeten te geven. Het is dus belangrijk dat iedere
werknemer weet wat eerlijk, gezond en veilig werk voor hem of haar
betekent.

Dit helpt de werkgever om gericht aandacht te besteden aan eerlijk, gezond
en veilig werk.

Werknemers worden eerlijk beloond. En iedere werknemer werkt veilig in
een gezonde werkomgeving met de juiste arbeidsmiddelen. Of het nu om
een vaste, flexibele óf oproepkracht gaat.

Gezamenlijk zorgen we voor een goede behandeling en een passende
beloning.

Investeer dus samen in eerlijk, gezond en veilig werk. Want goed werk,
werkt goed!