Werktijden voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) voor niet-cultureel werk

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers vanaf 16 jaar maximaal mogen werken en hoe lang hun rustperioden minimaal moeten zijn. Onder bepaalde voorwaarden mogen ook kinderen (13-, 14 en 15-jarigen) (licht) werk verrichten. Welke voorwaarden dat zijn staat in de Nadere regeling kinderarbeid (NRK).

In het algemeen geldt dat voor 13-, 14- en 15-jarigen licht werk is toegestaan. Dat wil zeggen dat werkzaamheden niet te zwaar zijn en geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. 13- en 14-jarigen mogen alleen hand- en spandiensten verrichten maar geen zelfstandig productiewerk en altijd moet er iemand zijn die toezicht houdt.

Omdat het voor 13-, 14- en 15-jarigen belangrijk is dat de schoolprestaties niet lijden onder de bijbaan, maakt de regelgeving een onderscheid tussen een ‘schoolweek’ en een ‘vakantieweek’. Er is sprake van een schoolweek als er in die week op één of meer dagen onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid

In geval van kinderarbeid is niet alleen de werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de regels, maar ook de ouders (danwel degene die de voogdij uitoefent of in wiens gezin het kind is opgenomen).

Werk dat niet is toegestaan:

  • Werk wat volgens de Arbowet voor jeugdige werknemers verboden is of daaraan bijzondere (veiligheids-)eisen stelt
  • Werken onder stress
  • Kassawerkzaamheden/geldhandelingen
  • Werken in één houding
  • Lasten tillen van meer dan 10 kg
  • Voorwerpen duwen of trekken van meer dan 20 kg
  • Werk waarbij permanent persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen
  • Werken met of in de omgeving van apparatuur waarbij brand-, elektrocutie-, knel, plet-, snij- of valgevaar bestaat
  • Werk op een zeeschip (als zeevarende of visser)
  • Maaltijdbezorging op commerciële basis waarbij sprake is van deelname aan het verkeer met behulp van een voertuig

Niet-cultureel werk dat is toegestaan voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)

Niet-cultureel werk dat is toegestaan voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)
Tijdens een schoolweekTijdens een vakantieweek
13- en 14-jarigenGeen werk op zondagGeen werk op zondag
14 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur14 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur
12 uur werk per week35 uur werk per week
7 uur op een dag7 uur werk op een dag
Geen werk op dagen dat onderwijs wordt gevolgd, tenzij het gaat om oppassen bij familie of kennissen, het wassen van autos van derden of het behulpzaam zijn bij het verspreiden van folders en huis- aan huisbladen, in een gezinshuishouding of op een kinderboerderijMaximaal 5 dagen werk per week
Gedurende maximaal 4 vakantieweken per jaar werk, waarvan maximaal 3 vakantieweken aaneengesloten.
15-jarigenWerk op zondag is onder voorwaarden mogelijk, maar dan is de zaterdag ervoor vrij en minimaal 5 zondagen per 16 weken moeten vrij zijnWerk op zondag onder voorwaarden mogelijk, maar dan de zaterdag ervoor vrij
5 dagen werk per week5 dagen werk per week
12 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur12 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 21.00 uur en 07.00 uur
12 uur werk per week40 uur werk per week
2 uur werk op een schooldag en 8 uren per dag op niet-schooldagen8 uur werk per dag
Gedurende ten hoogste 6 vakantieweken werk, waarvan ten hoogste 4 vakantieweken
Brontabel als csv (1 kB)