Nachtdienst

Het werken in de nacht kan negatieve gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Gezond en veilig werken in de nacht vraagt daarom een goede voorbereiding en aanpak. Er is sprake van een nachtdienst (nachtwerk) wanneer er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 uur en 6.00 uur. Werkgever en werknemers ontlenen aan de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet bepaalde rechten en plichten. Maar het blijft belangrijk om ook zélf aandacht te besteden aan een zo goed mogelijke indeling van je leven om nachtdiensten op een gezonde en veilige manier uit te kunnen voeren.

Hoe ga jij veilig en gezond de nachtdienst in? Bekijk voor tips de animatie:

Nachtdiensten zijn soms onvermijdelijk, maar kunnen op de lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.
Daarom beschermt de Arbeidstijdenwet de gezondheid van werknemers.
De werkgever en werknemers kunnen zelf ook stappen zetten om gezondheidsrisico’s te beperken.
Zo kan de werkgever een goed rooster opstellen door vooraf te overleggen met deskundigen, de ondernemingsraad en werknemers.
Dit geeft de werkgever handvatten om te zorgen voor bijvoorbeeld voldoende personeel en rustmomenten.
Dankzij overlegmomenten kan hij ook rekening houden met de persoonlijke behoeften van werknemers.
Zo spelen in sommige gevallen de leeftijd of gezinssituatie een rol.
Voor werknemers is het belangrijk te realiseren dat nachtwerk al thuis begint.
Hierover kunnen zij afspraken maken met de mensen om hen heen.
Rusttijd voor én na de nachtdienst inplannen, helpt het lichaam de verstoring van de interne klok op te vangen.
Ook tijdens de dienst is het belangrijk voldoende te rusten, bijvoorbeeld door een korte slaappauze.
Daarnaast is het belangrijk gezond te blijven leven.
Dit helpt het lichaam de impact van een nachtdienst op te vangen.
Met deze, en vele andere stappen kunnen werkgevers en werknemers de gezondheidsrisico’s van nachtwerk minimaliseren.
Ga voor meer tips naar de website van het arboportaal.