Werk- en rusttijden (Arbeidstijdenwet)

Werken kun je niet te lang achter elkaar doen. Dat is gevaarlijk en op den duur slecht voor de gezondheid. Om werknemers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, is de Arbeidstijdenwet ingesteld.

De Arbeidstijdenwet regelt onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Een speciaal onderdeel vormt het werken tijdens een nachtdienst. Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers en daarom gelden hiervoor aanvullende regels over de werkduur, de rusttijden en het aantal diensten. Ook voor het werken in ploegendiensten gelden speciale regels.