Werktijden voor 18-jarigen en ouder

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang een werknemer maximaal mag werken en hoe lang zijn rustperioden minimaal moeten zijn. In onderstaand schema staan de regels voor 18-jarigen en ouder.

Minimale rusttijden

Minimale rusttijden
Norm
Dagelijkse rust11 uur (aaneengesloten) per 24 uur
De rustperiode mag één keer per week ingekort worden tot 8 uur, maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
Wekelijkse rust36 uur (aaneengesloten) per 7 maal 24 uur
De rustperiode mag over 14 dagen worden verspreid. Er moeten binnen 14 maal 24 uur in ieder geval 2 periodes van elk tenminste 32 onafgebroken uren zijn.
Brontabel als csv (394 bytes)

Pauze

Pauze
Norm
Bij meer dan 5,5 uur werk30 minuten (eventueel 2x 15')
Bij meer dan 10 uur werkTotale duur 45 minuten (eventueel 3x 15')
Bij meer dan 5,5 uur werkBij collectieve regeling mogen bovengenoemde pauzes worden ingekort tot minimaal 15'
Brontabel als csv (244 bytes)

Maximale werktijden

Maximale werktijden
Norm
Per dienst12 uur
In één week60 uur
Per week per 16 weken48 uur
Per week per 4 weken55 uur
Afwijking hiervan is bij collectieve regeling mogelijk, mits wordt voldaan aan de maximale werktijden per dienst of week en 16 weken.
Brontabel als csv (243 bytes)

Werken op zondag

Werken op zondag
Norm
Werken op zondagGeen werk op zondag, tenzij noodzakelijk vanwege het werk en contractueel vastgelegd.
Afwijken is mogelijk indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en er overeenstemming is met de medezeggenschap of, bij het ontbreken daarvan, de medewerker instemt.
Vrije zondagen13 per jaar
Minder dan 13 vrije zondagen is mogelijk, mits dit onder een collectieve regeling valt én na individuele instemming van de werknemer.
Brontabel als csv (459 bytes)