Cultureel werk door kinderen (15 jaar en jonger)

Onder bepaalde voorwaarden mogen kinderen (13-, 14 en 15-jarigen) werken. Welke voorwaarden dat zijn staat in de Nadere regeling kinderarbeid (NRK). In het algemeen geldt dat voor 13-, 14- en 15-jarigen alleen werk van lichte aard is toegestaan. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden niet te zwaar zijn en geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.

Voor kinderen die deelnemen aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, aan audio-, visuele of audiovisuele en daarmee vergelijkbare uitvoeringen, geeft de Nadere regeling kinderarbeid aparte regels. Ook voor 13-, 14- en 15-jarige kinderen die cultureel werk verrichten maakt de regelgeving een onderscheid tussen een ‘schoolweek’ en een ‘vakantieweek’. Er is sprake van een ‘schoolweek’ als er in die week op één of meer dagen onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid

Als algemene regel geldt dat de voor het kind verantwoordelijke personen zich houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet (in combinatie met de Nadere regeling kinderarbeid) en de Arbeidsomstandighedenwet. Een belangrijke algemene eis is dat de kinderen zowel voor, tijdens als na de uitvoering deskundig worden begeleid. In geval van kinderarbeid is niet alleen de werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de regels, maar ook de ouders (danwel degene die de voogdij uitoefent of in wiens gezin het kind is opgenomen).

In onderstaand schema staan de normen voor kinderen van 13, 14 en 15 jaar die cultureel werk verrichten.

Werktijden voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) voor cultureel werk

Werktijden voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) voor cultureel werk
Tijdens een schoolweekTijdens een vakantieweek
13- en 14-jarigenWerk op zondag is onder voorwaarden en alleen met instemming van de ouders mogelijk, maar dan de zaterdag ervoor vrij en minimaal 5 zondagen per 16 weken vrij.Werk op zondag is onder voorwaarden en alleen met instemming van de ouders mogelijk, maar dan de zaterdag ervoor vrij en minimaal 5 zondagen per 16 weken vrij.
7 uur werk [1] op een dag7 uur werk op een dag
12 uur werk per week35 uur per week
Maximaal 3 dagen per week werkenMaximaal 3 dagen per week werken tussen 19.00 en 23.00 uur.
30 minuten pauze bij meer dan 4,5 uur werk.30 minuten pauze bij meer dan 4,5 uur werk.
14 uur rust na het werk, inclusief de periode tussen 23.00 uur en 08.00 uur.14 uur rust per 24 uur, inclusief de periode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
24 dagen werk per leeftijdsjaar [2]24 dagen werk per leeftijdsjaar.
Maximaal 4 vakantieweken per jaar mogen aan werk besteed worden, waarvan maximaal 3 aaneengesloten.
15-jarigenWerk op zondag is onder voorwaarden en alleen met instemming van de ouders mogelijk, maar dan de zaterdag ervoor vrij en minimaal 5 zondagen per 16 weken vrij.Werk op zondag is onder voorwaarden en alleen met instemming van de ouders mogelijk, maar dan de zaterdag ervoor vrij.
8 uur werk op een dag8 uur werk op een dag
12 uur per week40 uur per week
Maximaal 3 dagen per week werken.Maximaal 3 dagen per week werk tussen 19.00 en 23.00 uur.
30 minuten pauze bij meer dan 4,5 uur werk.30 minuten pauze bij meer dan 4,5 uur werk.
24 dagen werk als 15-jarige [3]12 uur rust per 24 uur, inclusief de periode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Maximaal 6 vakantieweken per jaar mogen aan werk besteed worden, waarvan maximaal 4 aaneengesloten.
Brontabel als csv (2 kB)

1 Inclusief repetities, pauzes en wachttijden.
2 Werkdagen tijdens schoolweek en de dagen waarop, tijdens vakantieweek, gewerkt wordt tussen 19.00 en 23.00, bijeengenomen. Dagen waarop alleen repetities plaatsvinden hoeven niet mee te tellen, tenzij het repetities betreft die in het openbaar plaatsvinden of waarvan audio-, visuele of audiovisuele opnamen worden gemaakt die gebruikt worden voor vertoning in het openbaar.
Op het moment dat het kind 16 jaar wordt zijn de regels voor jeugdigen (16- en 17-jarigen) uit de Arbeidstijdenwet op hem van toepassing.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Kinderen jonger dan 13 jaar, mogen in Nederland niet werken. Op hen is de Nadere regeling kinderarbeid niet van toepassing. Een uitzondering voor meewerken in een culturele productie is mogelijk op basis van de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid 2016 (BOVK). Een ontheffing dient van tevoren worden aangevraagd bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Vanaf het moment dat een kind 13 jaar wordt, geldt de NRK. Een ontheffing op basis van de BOVK wordt dan ook verleend tot de 13e verjaardag van het kind.