Werk door kinderen en jongeren

De Nederlandse Arbeidstijdenwet bepaalt dat kinderen en jongeren beneden de 18 jaar in principe niet mogen werken. Ze moeten op school zitten. Op dit verbod is een aantal uitzonderingen gemaakt, zoals voor cultureel werk, een (maatschappelijke) stage en een bijbaan of vakantiewerk

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen tot 13 jaar en jongeren tot 18 jaar. Voor kinderen tot 13 jaar geldt een algeheel verbod. Voor jongeren tot 18 jaar gelden strikte regels.