Werk door kinderen en jongeren

De Nederlandse Arbeidstijdenwet bepaalt dat kinderen in principe niet mogen werken. Ze moeten op school zitten. Op dit verbod is een aantal uitzonderingen gemaakt, zoals voor cultureel werk, een (maatschappelijke) stage en een bijbaan of vakantiewerk.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen tot 13 jaar en jongeren tot 18 jaar.

  • Voor kinderen tot 13 jaar kan een ontheffing worden aangevraagd voor cultureel werk. Dit is het enige werk dat onder voorwaarden is toegestaan voor deze leeftijdscategorie. Voor jongeren tot 18 jaar is een ontheffing voor cultureel werk niet nodig zolang ze zich aan de Arbeidstijdenwet houden.
  • Jongeren tussen de 13 en 18 jaar mogen onder voorwaarden werk verrichten, als het gaat om een (maatschappelijke) stage, een bijbaan of vakantiewerk. Kinderen jonger dan 13 mogen dit soort werk niet doen.