Afwijkende regels werk- en rusttijden voor bijzondere sectoren

In de Arbeidstijdenwet (Atw) staat hoe lang een werknemer in het algemeen maximaal mag werken en hoe lang zijn rustperioden minimaal moeten zijn. In het Arbeidstijdenbesluit (Atb) staan (in hoofdstuk 5) de afwijkende regels die toegepast mogen worden voor bijzondere werkzaamheden en bijzondere sectoren, zoals de zorg of de mijnbouw. Zie voor een overzicht van de afwijkingen op de Arbeidstijdenwet en de specifieke regels voor bijzondere werkzaamheden en sectoren ook de brochure De Arbeidstijdenwet.

De zorgsector

Voor afwijkingsmogelijkheden voor mensen die in de zorgsector werken zie de brochure Werk- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten.

Mijnbouw

In paragraaf 5.14 van het Arbeidstijdenbesluit staan de afwijkingsmogelijkheden voor werknemers in de mijnbouwsector (olie- en gaswinning), zowel op zee als op land. Zie ook de brochure Arbeidstijden in de mijnbouwsector.

Windmolenparken

In paragraaf 5.17 van het Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd dat voor windmolenparken die gebouwd en onderhouden worden op zee dezelfde regels gehanteerd mogen worden als voor de mijnbouw op zee.