Risico’s van werken in een nachtdienst

Werken in de nacht brengt een aantal risico’s met zich mee. Zo wordt het dag-nachtritme (bioritme) van het lichaam verstoord, wat kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten.

Risico's nachtdienst

Verstoord bioritme

Een groot aantal biologische lichaamsprocessen (hormoonproductie, lichaamstemperatuur, urineproductie) wordt aangestuurd door ons bioritme. Nachtwerk kan een risicofactor zijn voor de verstoring van dit bioritme. Mensen die werken in de nacht, hebben vaker slaapproblemen. Ze slapen vaak korter en met onderbrekingen. Dit kan verschillende negatieve effecten hebben, zowel fysiek als mentaal:

  • Maag- en darmklachten
  • Hoge bloeddruk
  • Verstoorde stofwisseling
  • Verstoorde hormoonproductie
  • Stress
  • Kans op depressiviteit

Het werken in nachtdiensten kan daarbij leiden tot concentratieproblemen, ongelukken op het werk en prestatievermindering op het werk.

Gezondheidsrisico’s van nachtdiensten

Nachtwerk kan het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten verhogen, en dat risico neemt toe naarmate de werknemer meer jaren werkzaam is in nachtdiensten (Gezondheidsraad, 2017).