Ioniserende straling

Ioniserende straling is een energierijke straling die atomen kan veranderen. Blootstelling aan ioniserende straling kan door deze eigenschap ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Deze straling wordt uitgezonden door radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende toestellen.

stralingsberscherming1300-415x176

Ioniserende straling kennen we vooral binnen de gezondheidszorg, waar het gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto’s of het behandelen van kankerpatiënten. Het wordt ook toegepast in bepaalde meetapparatuur. Het kan schade brengen aan weefsel en DNA waardoor er, onder andere, een verhoogd risico op kanker ontstaat. Werken met deze straling is daarom aan strikte regels gebonden.

Ioniserende straling mag alleen worden ingezet als er geen andere middelen beschikbaar zijn en als de voordelen van het gebruik voor mens en maatschappij groter zijn dan de nadelen. In dat geval spreken we van een ‘gerechtvaardigde toepassing’.