RIVM publiceert nieuw rapport met inventarisatie werkplekken met mogelijk hogere radonblootstelling

Op vrijdag 10 december heeft het RIVM het rapport “Inventarisatie radonblootstelling specifieke beroepsgroepen” gepubliceerd. Op bijna alle werkplekken in Nederland zit radon in de lucht, een natuurlijke radioactieve stof. In bepaalde beroepsgroepen kunnen werknemers op de werkplek mogelijk te maken krijgen met een verhoogde radonblootstelling.

De werkplekken waar mogelijk een verhoogde radonconcentratie aanwezig is, zijn werkplekken onder de grond, werkplekken waar met grondwater wordt gewerkt en in glastuinbouwkassen waar gewassen met CO2 worden bemest. Verschillende factoren bepalen het risico voor de gezondheid van een werknemer die blootstaat aan een hogere concentratie radon. Naast de radonconcentratie hangt het ervan af hoe lang een werknemer op zo'n werkplek is en of de ruimte wordt geventileerd. Vergeleken met de meeste andere landen is de concentratie radon in Nederland laag, ook op werkplekken.