Opleiding van medewerkers

Vanwege de gevaren die het werken met ioniserende straling met zich meebrengt, is het van groot belang dat de personen die verantwoordelijk zijn voor een veilig gebruik voldoende gekwalificeerd zijn.

stralingsberscherming1300-415x176

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

De toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming moeten op grond van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) specifieke opleidingen volgen die gericht zijn op de toepassingen waar zij mee te maken hebben (toepassingsspecifiek). Dit in tegenstelling tot de brede opleiding voor toezichthoudend deskundigen onder het Besluit Stralingsbescherming (Bs). Door de toepassingsspecifieke opleiding sluit het daadwerkelijke stralingsrisico van de toepassing en de daarbij behorende kennis en vaardigheden beter aan bij het werk- en denkniveau van de toekomstige toezichthoudend medewerker stralingsbescherming.

De negen opleidingsvarianten voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zijn:

  • Medische toepassingen
  • Tandheelkunde
  • Diergeneeskunde
  • Splijtstofcyclus
  • Verspreidbare radioactieve stoffen
  • Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal (NORM)
  • Versnellers
  • Industriële radiografie
  • Meet- en regeltoepassingen

Deze varianten vervangen de oude brede opleiding tot toezichthoudend deskundige (opleidingen niveaus 4a, 4b, 5a en 5b stralingsbescherming). Volgens het overgangsrecht in artikel 12.3 van het Bbs blijven erkenningen onder het Bs geldig.

Geregistreerde stralingsdeskundige

De stralingsbeschermingsdeskundige moet volgens het Bbs en de ‘Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018’ voldoen aan eisen met betrekking tot kennis en vaardigheden. De eisen zijn verschillend voor de twee niveaus van deskundigheid van de stralingsbeschermingsdeskundige (coördinerend deskundige of algemeen coördinerend deskundige).

De gestelde opleidingseisen voor de twee verschillende deskundigheidsniveaus en de verschillende opleidingsvarianten toezichthoudend medewerker zijn te vinden in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs bijlage 5).

De na- en bijscholing moeten volgens de nieuwe regelgeving gedocumenteerd worden. Voor de stralingsbeschermingsdeskundige is dat geregeld in de vereisten voor de registratie en voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming is die verplichting te vinden in het Bbs.