Werken met dosislimieten

In het geval dat het gerechtvaardigd is om ioniserende straling toe te passen, moet de straling altijd zo laag mogelijk gehouden worden.

De wetgeving hanteert limieten die in geen enkel geval overschreden mogen worden. Voor werknemers die tijdens het werk met ioniserende straling te maken hebben, geldt een maximale effectieve dosis van 20 millisievert (mSv) per jaar. Voor zwangere vrouwen is dat maximaal 1 mSv tijdens de zwangerschap, vanwege de risico’s voor de ongeboren vrucht. Ook mogen zwangere vrouwen in veel gevallen geen werkzaamheden uitvoeren in verband met de borstvoeding.

Nieuw in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is de verlaging van de dosislimiet voor de ooglens bij blootstelling tijdens het werk van 150 naar 15 mSv per jaar. Voor werknemers die tijdens het werk niet met ioniserende straling te maken hebben, geldt een maximale effectieve dosis van 1 mSv per jaar.

In de gezondheidszorg hebben met name werknemers van de röntgenafdeling, nucleaire geneeskunde en radiotherapie te maken met ioniserende straling. Voor radiologische noodsituaties zijn ook referentieniveaus vastgesteld. In principe geldt een referentieniveau van 100 mSv voor de effectieve dosis. In uitzonderlijke situaties kunnen andere referentieniveaus gelden. Zo geldt voor het redden van uitermate belangrijke materiële belangen een referentieniveau van 250 mSv. Voor levensreddende werkzaamheden is het referentieniveau in het Bbs bijgesteld van 750 mSv (Bs) naar 500 mSv.