Werken in de luchtvaart

In de luchtvaart staan vliegtuigbemanningsleden bloot aan kosmische straling die uit de ruimte afkomstig is. Blootgestelde bemanningsleden dienen vooraf geïnformeerd te worden over de risico’s van kosmische straling.

De dosisbepaling wordt voor elk van de bemanningsleden individueel vastgesteld op basis van de RI&E. Dit gaat om bijna 15.000 bemanningsleden. Wanneer blijkt dat een bemanningslid aan minder dan 1 mSv per jaar wordt blootgesteld, gelden de regels van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) niet. Om ondernemingen te helpen met het bepalen van de blootstelling van bemanningsleden is een tabel ontwikkeld waaruit de jaarlijkse blootstelling op basis van vluchtduur en vluchthoogte afgelezen kan worden, zodat voor bemanningsleden relatief gemakkelijk bepaald kan worden of zij blootgesteld werknemer zijn (zie Bijlage B van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018). De dosis kan door een computerprogramma berekend worden en in NDRIS worden opgenomen.