Nuttige informatie

Er is veel relevante informatie beschikbaar met betrekking tot (het werken met) chroom-6. Hier is een aantal nuttige links en documenten te vinden.

Kamerbrieven

 • Kamerbrief chroom-6 en CARC Defensie - Kamerbrief met beleidsreactie op RIVM-onderzoeken Chroom-6 en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) Defensie. Staatssecretaris Visser stuurt de Tweede Kamer een brief met beleidsreactie op RIVM-onderzoeken Chroom-6 en CARC Defensie. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Kamerbrief chroom-6 - Betreft de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over werklozen in Tilburg die tijdens een re-integratietraject in Tilburg in contact zijn gekomen met chroom-6 (van 5 maart 2019). Inclusief bijlage met branches waar chroom-6 aan de orde kan zijn.

 • Kamerbrief over vervolgbrief chroom-6 op materialen - Over de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico's bij blootstelling aan chroom-6 (van 21 december 2018).

Overige bronnen

 • Factsheet chroom-6 - Meer achtergrondinformatie over chroom-6, de risico's die de stof met zich meebrengt, symptomen en ziekte, en de beschermende maatregelen die getroffen kunnen worden.
 • Beheersregime chroom-6 voor het werken met chroom-6, opgesteld door ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf met expertise uit de markt.
 • Hexavalent chromium management regime (EN): the English translation of the original Dutch document 'Beheersregime Chroom-6'.
 • RIVM dossier over chroom-6 - Informatie over wat er in de (internationale) wetenschap bekend is over chroom-6.
 • RIVM brochure over chroom-6.
 • RIVM overzicht onderzoeksresultaten Defensie - Alle tot nu toe gepubliceerde resultaten uit het onderzoek voor Defensie op de Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS)-locaties.
 • RIVM Informatiepunt - Geactualiseerde vragen en antwoorden over chroom-6.
 • RIVM nieuwsbericht over uitbreiding ziektelijst chroom-6 bij Defensie.
 • Informatiepunt Chroom-6 - Een informatie van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) met antwoorden op de belangrijkste vragen en informatie over de laatste stand van zaken (of de juiste doorverwijzing) over chroom-6 & CARC Defensie.
 • Informatieblad voor huisartsen - Over de gezondheidsrisico’s van chroom-6.
 • Inspectie SZW Informatiepunt - Over werkzaamheden aan oppervlakken waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden.
 • Chroom-6 checklist van de Inspectie SZW - Deze checklist kan geraadpleegd worden bij werkzaamheden aan oppervlakten waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden en maatregelen genomen moeten worden die de risico's te minimaliseren.
 • De Stoffencheck - Een app met informatie over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken (een initiatief van de Inspectie SZW en de Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV).

Chroom-6 en CARC

Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is een topcoating die is gebruikt bij het ministerie van Defensie om militaire voertuigen te beschermen tegen chemicaliën van buitenaf.

HDI uit CARC

Hexamethyleen di-isocyanaat (HDI) is één van de bestanddelen in CARC. Van deze stof is bekend dat die mogelijk tot gezondheidsproblemen kan leiden bij bepaalde blootstelling. HDI komt voor in onder andere coatings, lijm, isolatiemateriaal en verf.