Nuttige informatie

Er is veel relevante informatie beschikbaar met betrekking tot (het werken met) chroom-6. Hier is een aantal nuttige links en documenten te vinden.

Kamerbrieven

 • Kamerbrief chroom-6 - Betreft de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over werklozen in Tilburg die tijdens een re-integratietraject in Tilburg in contact zijn gekomen met chroom-6 (dd 5 maart 2019). Inclusief bijlage met branches waar chroom-6 aan de orde kan zijn.

 • Kamerbrief over vervolgbrief chroom-6 op materialen - Over de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico´s bij blootstelling aan chroom-6 (dd 21 december 2018).

Overige bronnen

 • RIVM dossier over chroom-6 - Informatie over wat er in de (internationale) wetenschap bekend is over chroom-6.
 • RIVM brochure over chroom-6.
 • RIVM overzicht onderzoeksresultaten Defensie - Alle tot nu toe gepubliceerde resultaten uit het onderzoek voor Defensie op de POMP-locaties.
 • Rijksoverheid overzicht - Informatie over chroom-6 en CARC Defensie.
 • Informatiepunt Chroom-6 - Een informatie van het CAOP met antwoorden op de belangrijkste vragen en informatie over de laatste stand van zaken (of de juiste doorverwijzing) over chroom-6 & CARC Defensie.
 • Informatieblad voor huisartsen - Over de gezondheidsrisico’s van chroom-6.
 • Inspectie SZW Informatiepunt - Over werkzaamheden aan oppervlakken waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden.
 • Chroom-6 checklist van de Inspectie SZW - Deze checklist kan geraadpleegd worden bij werkzaamheden aan oppervlakten waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden en maatregelen genomen moeten worden die de risico's te minimaliseren.
 • De Stoffencheck - Een app met informatie over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken (een initiatief van de Inspectie SZW en het FNV).
 • Factsheet chroom-6 - Meer achtergrondinformatie over chroom-6, de risico's die de stof met zich meebrengt, symptomen en ziekte, en de beschermende maatregelen die getroffen kunnen worden.