Verplichtingen van de werkgever

Een werkgever moet bij het werken met gevaarlijke stoffen uitzoeken en aangeven welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Hij moet er ook op toezien dat de maatregelen volgens de arbeidshygiënische STOP-strategie worden uitgevoerd.

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Hij dient een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen voor het werken met gevaarlijke stoffen. Voor stoffen die kankerverwekkend zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen. Zo geldt er onder andere een registratieverplichting over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Als het blootstellingsniveau is beoordeeld aan de hand van de grenswaarde (1 microgram per kubieke meter), moet de werkgever noodzakelijke maatregelen nemen om de blootstelling te voorkomen of tenminste de blootstelling zo laag mogelijk als technisch haalbaar te houden onder de wettelijke grenswaarde. De werkgever kan zich hierin laten ondersteunen door een arbeidshygiënist die bijvoorbeeld werkzaam is bij een arbodienst.

Andere verantwoordelijkheden waar een werkgever onder andere aan moet voldoen zijn goede voorlichting, huidige verboden voor het werken met kankerverwekkende stoffen en maatregelen nemen op basis van de arbeidshygiënische strategie en wettelijke regelgeving. Dit geldt voor zowel veilige arbeidsomstandigheden in het algemeen, als specifiek voor werken met gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6. In onderstaande video legt professor Arjan Mol uit welke maatregelen een werkgever volgens de arbeidshygiënische STOP-strategie kan nemen:

De inhoud van deze video’s is met de grootste zorgvuldigheid en op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis samengesteld. Professor dokter ingenieur Arjan Mol en Technische Universiteit Delft kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor directe en/of indirecte schade als gevolg van de toepassing van de voorzorgsmaatregelen die in deze video’s worden behandeld.