Wat zijn de risico’s van werken met chroom-6?

Blootstelling aan chroom-6 kan zeer ernstige gezondheidseffecten met zich meebrengen. De blootstelling kan anders zijn bij de verschillende werksituaties en hangt af van de chroom-6-verbinding waarmee de persoon in contact komt. Daarnaast verschillen de hoogte, duur en route van de blootstelling per situatie.

Professor dokter ingenieur Arjan Mol, Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Technische Universiteit Delft, vertelt in deze video wat de risico’s zijn:

De inhoud van deze video is met de grootste zorgvuldigheid en op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis samengesteld. Professor dokter ingenieur Arjan Mol en Technische Universiteit Delft kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor directe en/of indirecte schade als gevolg van de toepassing van de voorzorgsmaatregelen die in deze video worden behandeld.

Blootstelling aan chroom-6-verbindingen is onder andere mogelijk in de volgende werksituaties (zie ook RIVM.nl):

  • verfspuiten van chroom-6-houdende verf
  • schuren, snijden of lassen van oppervlakken met chroom-6-houdende verf
  • bepaalde laswerkzaamheden
  • ablatie van chroom-6 houdende oppervlakten (schoonmaken van onder andere metalen oppervlakten met lasers)
  • verchromen van metalen- of kunststofoppervlakken, waarbij chroom-6-verbindingen worden toegevoegd en deze worden omgezet in chroom-6 op het metaal of kunststof
  • bij het verwerken van en contact met chroom-6 geconserveerd hout
  • werken met cement
  • werkzaamheden in/nabij een leerlooierij en bij verwerking van leer

Werken met chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan onder andere long, neus en neusbijholtekanker veroorzaken. Naast kanker kan het ook allergieën, chroomzweren en chronische longziekten opwekken.