Wat zijn de risico’s van werken met chroom-6?

Blootstelling aan chroom-6 kan zeer ernstige gezondheidseffecten met zich meebrengen. De blootstelling kan anders zijn bij de verschillende werksituaties en hangt af van de chroom-6-verbinding waarmee de persoon in contact komt. Daarnaast verschillen de hoogte, duur en route van de blootstelling per situatie.

Blootstelling aan chroom-6-verbindingen is onder andere mogelijk in de volgende werksituaties (zie ook RIVM.nl):

  • verfspuiten van chroom-6-houdende verf
  • schuren, snijden of lassen van oppervlakken met chroom-6-houdende verf
  • bepaalde laswerkzaamheden
  • ablatie van chroom-6 houdende oppervlakten (schoonmaken van o.a. metalen oppervlakten met lasers)
  • verchromen van metalen- of kunststofoppervlakken, waarbij chroom-6-verbindingen worden toegevoegd en deze worden omgezet in chroom-6 op het metaal of kunststof
  • bij het verwerken van en contact met chroom-6 geconserveerd hout
  • werken met cement
  • werkzaamheden in/nabij een leerlooierij en bij verwerking van leer

Werken met chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan onder andere long, neus en neusbijholtekanker veroorzaken. Naast kanker kan het ook allergieën, chroomzweren en chronische longziekten opwekken.