Factsheet chroom-6

In deze factsheet is meer achtergrondinformatie te vinden over chroom-6, de risico's die de stof met zich meebrengt, symptomen en ziekte, en de beschermende maatregelen die getroffen kunnen worden.