Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (versie 2)

ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben - met expertise uit de markt – een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6.

Chroom-6-houdende verven en coatings zijn gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen daarvan - bijvoorbeeld bij bruggen, stations of andere gebouwen - kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. In het genoemde beheersregime is voor de gangbare werkzaamheden vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het document zal binnen de sector Rijk worden toegepast, zowel vanuit de rol van werkgever als van opdrachtgever.

In december 2022 is het tweede versie van het beheersregime bij het werken met chroom-6 houdende verven en coatings gepubliceerd. Doel van dit beheersregime is om iedereen een handreiking te geven om veilig (chroom-6-houdende) verven/coatings te bewerken en te verwijderen.

Meer technische details en onderliggende metingen zijn te vinden in het onderliggend rapport.