Externe bronnen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

134 resultaten voor publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van...

17-02-2017

Arbobalans 2016

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor...

20-12-2016

Rapport ‘Opkomende risico's arbeidsveiligheid IT-koppelingen arbeidsmiddelen'

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW een verkenning gedaan van veiligheidsrisico’s als gevolg van de digitalisering...

08-12-2016

Opkomend risico voor arbeidsveiligheid door inzet van robots op de werkvloer

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet...

08-12-2016

Samen veilig en gezond bouwen

Deze brochure gaat over de rollen en verplichtingen van de diverse partijen tijdens de drie fasen van het bouwproces: de...

02-12-2016

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2016

Search Ingenieursbureau B.V is door Vereniging Schoonmaak Research gevraagd om een onderzoeksproject uit te voeren in diverse...

25-11-2016

Beroepsziekten in cijfers 2016

‘Kerncijfers beroepsziekten 2016’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor...

24-11-2016

e-gids - leeftijdsmanagement toepassen op het werk

In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft EU-OSHA een e-gids gepubliceerd over het beheer van...

30-08-2016

Elektromagnetische velden in arbeidssituaties

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate waarin en manier waarop is...

05-08-2016

Brochure - Wet verbetering poortwachter

Als een medewerker langdurig ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met haar rol als werkgever in het kader van de Wet...

03-08-2016

Volandis - A-bladen

Bedrijven in de Bouw en Infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, als...

27-07-2016

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) - jaarverslag 2015

In 2015 is opnieuw gebleken dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot...

27-07-2016