Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer

Het taboe rondom kanker en werk, de onvoorspelbaarheid over het verloop van de re-integratie, de langetermijneffecten, de vooroordelen en de onbekendheid zijn knelpunten bij de re-integratie van (ex-)kankerpatiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Volgens het ministerie biedt het onderzoek waardevolle informatie over het hervatten van werk na de diagnose kanker.

Ga naar het onderzoek 'Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer'.