Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt conformiteitsbeoordeling als instrument om ervoor te zorgen dat bepaalde arbeidsmiddelen bij naleving van de instructies veilig en gezond kunnen worden gebruikt.