Conformiteitsbeoordeling (Warenwet)

Een fabrikant die een nieuw arbeidsmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel in de handel wil brengen, moet ervoor zorgen dat zijn product met goed gevolg de vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft doorlopen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt conformiteitsbeoordeling als instrument om ervoor te zorgen dat bepaalde arbeidsmiddelen bij naleving van de instructies veilig en gezond kunnen worden gebruikt.