Uitvoering van conformiteitsbeoordelingen

Vooraf vastgestelde eisen vormen het uitgangspunt voor conformiteitsbeoordelingen door conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s).

Conformiteitsbeoordelingen uitgevoerd door EU-CBI’s

Onder de verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid van SZW vallen de volgende productgroepen:

  • Explosieveilig materieel
  • Drukvaten van eenvoudige vorm
  • Drukapparatuur
  • Liften
  • Machines
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De EU-CBI’s voeren conformiteitsbeoordelingen uit voor producten die op de markt worden aangeboden of in de handel worden gebracht. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure (module) in de betreffende richtlijn. De CBI beoordeelt volgens die procedure of een product voldoet aan de gestelde essentiële veiligheids- (en gezondheids)eisen van de toepasselijke richtlijn(en) waarvoor de EU-CBI bevoegd is.

Conformiteitsbeoordelingen uitgevoerd door NL-CBI’s

De NL-CBI’s voeren de regelmatige conformiteitsbeoordelingen uit voor in gebruik genomen aangewezen drukapparatuur, liften, hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer en aangewezen hijskranen aan de hand van schema’s voor conformiteitsbeoordeling.

Schema’s voor conformiteitsbeoordeling van producten in de gebruiksfase

Er bestaan verschillende schema’s voor conformiteitsbeoordeling voor verschillende typen producten in de gebruiksfase. Op de verschillende werkvelden zijn in Nederland meerdere aangewezen NL-CBI’s actief. Zij hebben een schemabeheerder [interne link naar Schemabeheerders] aangewezen die zorgt voor het opstellen, onderhouden en publiekelijk en kosteloos toegankelijk maken van een gezamenlijk schema dat door hen wordt gebruikt. Doel hiervan is om harmonisatie in de uitvoering te bevorderen.

Een schema geeft invulling aan drie aspecten:

  1. een beschrijving van het ‘wat’: het object van conformiteitbeoordeling en de vereisten aan het object;
  2. een beschrijving van het ‘hoe’: de processen, procedures en eventueel de werkwijze die de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie moet volgen, zoals de testmethode en controlefrequentie;
  3. een beschrijving van het ‘wie’: de vereisten die van toepassing zijn op de NL-CBI met betrekking tot bijvoorbeeld hun organisatie, werkwijze, personeel (deskundigheid), apparatuur, rapportage en certificaten.

Dit zijn de actuele schema’s voor conformiteitsbeoordeling in de gebruiksfase binnen de verschillende werkvelden: