Schemabeheerders

Schemabeheerders zorgen voor het opstellen, onderhouden en publiekelijk en kosteloos toegankelijk maken van schema’s voor conformiteitsbeoordelingen van arbeidsmiddelen in de gebruiksfase.

Het werk van schemabeheerders

De schemabeheerder zorgt voor het opstellen, onderhouden en publiekelijk en kosteloos toegankelijk maken van een schema voor de wettelijk verplichte conformiteitsbeoordeling.
De schemabeheerder houdt naar behoren rekening met de belangen van alle partijen die belang hebben bij het schema, zonder dat een van de belangen de overhand heeft.
 

De actieve beheerstichtingen

In verband met conformiteitsbeoordelingen van arbeidsmiddelen bij of krachtens de Warenwet zijn verschillende schemabeheerders actief:

Op de websites van deze partijen zijn ook de schema’s voor conformiteitsbeoordeling terug te vinden.