Toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties en toezicht op producten

Er vindt toezicht plaats op de conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) en op de producten die door CBI’s zijn beoordeeld.