Wat is conformiteitsbeoordeling?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt conformiteitsbeoordeling als instrument om ervoor te zorgen dat bepaalde arbeidsmiddelen bij naleving van de instructies veilig en gezond kunnen worden gebruikt.

Verschillende vormen van verplichte conformiteitsbeoordelingen

Conformiteitsbeoordeling is het proces waarin wordt aangetoond of is voldaan is aan de vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie. Er zijn verschillende vormen van conformiteitsbeoordelingen, zoals kijken, testen, certificeren en inspecteren. Certificatie is dus een van de vormen van conformiteits¬beoordeling.

Voor nieuwe producten

Voor een groot aantal nieuwe producten is conformiteitsbeoordeling van toepassing zodra deze producten op de markt worden aangeboden of in de handel worden gebracht. Deze verplichte conformiteitsbeoordelingen komen voort uit EU-regelgeving. Onder de verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid van SZW vallen de volgende productgroepen:

  • Explosieveilig materieel
  • Drukvaten van eenvoudige vorm
  • Drukapparatuur
  • Liften
  • Machines
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Producten in de gebruiksfase

Voor bepaalde arbeidsmiddelen bestaat ook een wettelijk verplichte conformiteitsbeoordeling op het moment dat deze arbeidsmiddelen al in gebruik zijn genomen (de gebruiksfase). Het gaat hierbij om:

  • Aangewezen drukapparatuur
  • Liften
  • Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer
  • Aangewezen hijskranen

Voor drukapparatuur en machines geldt dat de verplichte conformiteitsbeoordeling alleen van toepassing is voor specifieke categorieën die in de Warenwetregelgeving zijn aangewezen.

Conformiteitsbeoordelingsinstantie

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) is een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals ijken, testen, certificeren en inspecteren. Om wettelijke verplichte conformiteitsbeoordelingen te mogen uitvoeren, moet een CBI voldoen aan bepaalde aanwijzingscriteria. Ook moet de instantie zijn aangewezen door de minister van SZW.

CBI’s die zijn aangewezen voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen uit Europese productregelgeving, dienen na hun aanwijzing ook te worden aangemeld in het zogeheten Europese New Approach Notified and Designated Organisations Information System (NANDO). Een aangemelde CBI mag pas zijn taken verrichten als die CBI is opgenomen in dit publiekelijk toegankelijk NANDO-registratiesysteem.

Zie ook