Conformiteitsverklaring: hoe krijgt u er een?

Voor het aanvragen van een conformiteitsbeoordeling is het van belang vast te stellen of het gaat om het op de markt aanbieden of in de handel brengen van een product of voor de situatie dat het arbeidsmiddel al in gebruik is.