Rechten en plichten van werkenden

Alle werkenden hebben recht op een goed arbobeleid. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Ze moeten hierbij voldoen aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers hebben plichten rondom gezond en veilig werken. De onderstaande onderwerpen gaan hierop in.